• Quản lý sản phẩm, đơn hàng trên LadiSales
  • Hiển thị giỏ hàng, danh sách sản phẩm trên LadiPage
  • Đặt hàng ngay trên Landing Page không cần chuyển trang

Dễ dàng bán hàng trên Landing Page với các tính năng Shopping do LadiPage phát triển.

Giỏ hàng, Thanh toán

Tính năng mới

TRẢI NGHIỆM NGAY

Bạn muốn xem demo?

Giỏ hàng của bạn:

DANH SÁCH SẢN PHẨM
(Quản lý trong app.ladisales.com)

From Heart to Mind - Đọc Vị Và Dẫn Lỗi Hành Vi Mua Hàng

174,000đ

MUA NGAY

CHỌN MUA

BÁN RIÊNG MỘT SẢN PHẨM

MUA NGAY

CHỌN MUA

MUA NGAY

CHỌN MUA

MUA NGAY

Size

CHỌN MUA